GÜLBAHAR, B., & SAYLAN, M. (2019). Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to the Effect of Creative Drama Method: Validity and Reliability Study). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(3), 371–390. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/66