ŞİRİN, K. (2020). Türkiye’de Sigorta Suistimallerinin Mevcut Durumu: 2016-2018 Yılları Arası SİSBİS Verileri Üzerinden İnceleme (The Current Status of Insurance Abuses in Turkey:Examination from 2016- 2018 Interval Data). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(1), 89–101. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/83