GÖK, K., AYDOĞAN, E., & AYDOĞAN, E. (2020). Mükemmeliyetçilik Algısının Kariyer Planlama Sürecindeki Etkisinin Araştırılması: Çorlu Coca Cola İçecek Fabrikası Örneği(Investigation of The Effect of Perception of Perfection on Career Planning Process: A Case Study of Çorlu Coca Cola Beverage Factory). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(2), 116–126. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/85