ERDOĞAN, Erdi. Yabancı Bir Öğrencinin Gözünden Türkiye’de Sosyal Bilgiler Lisans Öğrenimi Görmek: Bir Anlatı Araştırması (Studying in Social Studies Teaching Undergraduate Education in Turkey through the Perspective of a Foreign Student: A Narrative Research). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), [S. l.], v. 5, n. 3, p. 275–291, 2021. Disponível em: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/120. Acesso em: 26 may. 2024.