GÜLBAHAR, Bahadır; SAYLAN, Mehmet. Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to the Effect of Creative Drama Method: Validity and Reliability Study). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), [S. l.], v. 3, n. 3, p. 371–390, 2019. Disponível em: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/66. Acesso em: 26 may. 2024.