KILCAN, Bahadır, and Ünal ŞİMŞEK. 2021. “Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Developing Awareness Scale for Inclusive Education: A Validity and Reliability Study)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 5 (2):120-30. https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/109.