KILCAN, Tuğba. 2021. “Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to New Generation Math Questions: Validity and Relibility Study)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 5 (2):170-80. https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/113.