DEMİRCİ ARSLAN, Meryem, and Ergin HAMZAOĞLU. 2023. “2020-2022 Yılları Arasında Türkiye’de Yayınlanan Çevre Eğitimi Konulu Tezlerin Yönelimleri (Tendencies of Environmental Education Theses Published in Turkey Between 2020-2023)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 7 (2):94-115. https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/149.