AK, Murat. 2018. “Yeniden Yapılandırılan Sağlık Bakanlığı’nda Değişen İnsan Kaynakları Uygulamaları (Human Resources Applications Changed in the Restructed Ministry of Health)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 2 (1):62-78. https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/31.