GENÇ, Gözde. 2018. “Türkiye’de Sarımsak Üretiminde Çalışma Koşullarına Yönelik Bir Araştırma: Taşköprü Örneği (An Investigation of Working Condition in Garlic Production in Turkey: Sample of Taşköprü)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 2 (3):59-86. https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/44.