GÜLBAHAR, Bahadır, and Mehmet SAYLAN. 2019. “Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to the Effect of Creative Drama Method: Validity and Reliability Study)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 3 (3):371-90. https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/66.