ŞİRİN, Kamil. 2020. “Türkiye’de Sigorta Suistimallerinin Mevcut Durumu: 2016-2018 Yılları Arası SİSBİS Verileri Üzerinden İnceleme (The Current Status of Insurance Abuses in Turkey:Examination from 2016- 2018 Interval Data)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 4 (1):89-101. https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/83.