KILCAN, B. and ŞİMŞEK, Ünal (2021) “Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Developing Awareness Scale for Inclusive Education: A Validity and Reliability Study)”, Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(2), pp. 120–130. Available at: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/109 (Accessed: 24 May 2024).