ERDOĞAN, E. (2021) “Yabancı Bir Öğrencinin Gözünden Türkiye’de Sosyal Bilgiler Lisans Öğrenimi Görmek: Bir Anlatı Araştırması (Studying in Social Studies Teaching Undergraduate Education in Turkey through the Perspective of a Foreign Student: A Narrative Research)”, Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(3), pp. 275–291. Available at: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/120 (Accessed: 26 May 2024).