GENÇ, G. (2018) “Türkiye’de Sarımsak Üretiminde Çalışma Koşullarına Yönelik Bir Araştırma: Taşköprü Örneği (An Investigation of Working Condition in Garlic Production in Turkey: Sample of Taşköprü)”, Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(3), pp. 59–86. Available at: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/44 (Accessed: 24 May 2024).