GÜLBAHAR, B. and SAYLAN, M. (2019) “Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to the Effect of Creative Drama Method: Validity and Reliability Study)”, Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(3), pp. 371–390. Available at: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/66 (Accessed: 26 May 2024).