[1]
B. KILCAN and Ünal ŞİMŞEK, “Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Developing Awareness Scale for Inclusive Education: A Validity and Reliability Study)”, JANCR, vol. 5, no. 2, pp. 120–130, Aug. 2021.