[1]
T. KILCAN, “Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to New Generation Math Questions: Validity and Relibility Study)”, JANCR, vol. 5, no. 2, pp. 170–180, Aug. 2021.