[1]
Y. Z. AKTAŞ and U. ÜNAL, “Tarih Öğretmenlerinin İslam Tarihi Öğretiminde Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşleri (Opinions of History Teachers on the Problems Encountered in Teaching Islamic History)”, JANCR, vol. 6, no. 3, pp. 260–273, Dec. 2022.