[1]
M. DEMİRCİ ARSLAN and E. HAMZAOĞLU, “2020-2022 Yılları Arasında Türkiye’de Yayınlanan Çevre Eğitimi Konulu Tezlerin Yönelimleri (Tendencies of Environmental Education Theses Published in Turkey Between 2020-2023)”, JANCR, vol. 7, no. 2, pp. 94–115, Aug. 2023.