[1]
N. KARADEMİR, “Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (An Examination on Anxiety Levels of Geography Students Towards Teaching Profession)”, JANCR, vol. 2, no. 1, pp. 20–44, Apr. 2018.