[1]
G. GENÇ, “Türkiye’de Sarımsak Üretiminde Çalışma Koşullarına Yönelik Bir Araştırma: Taşköprü Örneği (An Investigation of Working Condition in Garlic Production in Turkey: Sample of Taşköprü)”, JANCR, vol. 2, no. 3, pp. 59–86, Dec. 2018.