[1]
B. GÜLBAHAR and M. SAYLAN, “Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to the Effect of Creative Drama Method: Validity and Reliability Study)”, JANCR, vol. 3, no. 3, pp. 371–390, Dec. 2019.