[1]
K. ŞİRİN, “Türkiye’de Sigorta Suistimallerinin Mevcut Durumu: 2016-2018 Yılları Arası SİSBİS Verileri Üzerinden İnceleme (The Current Status of Insurance Abuses in Turkey:Examination from 2016- 2018 Interval Data)”, JANCR, vol. 4, no. 1, pp. 89–101, Apr. 2020.