KILCAN, Bahadır, and Ünal ŞİMŞEK. “Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Developing Awareness Scale for Inclusive Education: A Validity and Reliability Study)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), vol. 5, no. 2, Aug. 2021, pp. 120-3, https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/109.