ERDOĞAN, Erdi. “Yabancı Bir Öğrencinin Gözünden Türkiye’de Sosyal Bilgiler Lisans Öğrenimi Görmek: Bir Anlatı Araştırması (Studying in Social Studies Teaching Undergraduate Education in Turkey through the Perspective of a Foreign Student: A Narrative Research)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), vol. 5, no. 3, Dec. 2021, pp. 275-91, https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/120.