KALÇIK, Fatih. “Küreselleşme Ve Teknolojik Gelişmelerin Öğretim Süreçleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (The Evaluation of Teachers’ Views on the Effects of Globalization and Technological Developments on the Teaching Processes)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), vol. 1, no. 2, Aug. 2017, pp. 1-19, https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/14.