ÖZTÜRK, Belgin, and İhsan Seyit ERTEM. “Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Primary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs in Teaching of Emergent Literacy)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), vol. 1, no. 3, Dec. 2017, pp. 1-26, https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/20.