GÜLBAHAR, Bahadır, and Mehmet SAYLAN. “Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to the Effect of Creative Drama Method: Validity and Reliability Study)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), vol. 3, no. 3, Dec. 2019, pp. 371-90, https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/66.