KILCAN, Bahadır, and Ünal ŞİMŞEK. “Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Developing Awareness Scale for Inclusive Education: A Validity and Reliability Study)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 5, no. 2 (August 27, 2021): 120–130. Accessed May 26, 2024. https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/109.