GÜLBAHAR, Bahadır, and Mehmet SAYLAN. “Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to the Effect of Creative Drama Method: Validity and Reliability Study)”. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 3, no. 3 (December 31, 2019): 371–390. Accessed May 26, 2024. https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/66.