1.
KILCAN B, ŞİMŞEK Ünal. Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Developing Awareness Scale for Inclusive Education: A Validity and Reliability Study). JANCR [Internet]. 2021 Aug. 27 [cited 2024 May 26];5(2):120-3. Available from: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/109