1.
GÜLBAHAR B, SAYLAN M. Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to the Effect of Creative Drama Method: Validity and Reliability Study). JANCR [Internet]. 2019 Dec. 31 [cited 2024 May 26];3(3):371-90. Available from: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/66