1.
ŞİRİN K. Türkiye’de Sigorta Suistimallerinin Mevcut Durumu: 2016-2018 Yılları Arası SİSBİS Verileri Üzerinden İnceleme (The Current Status of Insurance Abuses in Turkey:Examination from 2016- 2018 Interval Data). JANCR [Internet]. 2020 Apr. 26 [cited 2024 May 24];4(1):89-101. Available from: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/83