1.
BÜYÜKDENİZ D. Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) Kuramı Temelinde Balkan Ülkelerinin Ulus İnşası ve Kimlik Yapılanması (Nation Building and Identity Structuring of Balkan Countries on the Basis of Constructivism (Social Construction) Theory). JANCR [Internet]. 2020 Dec. 21 [cited 2024 May 26];4(3):315-3. Available from: https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/99