Divriğili Ozanların Göç Olgusu (The Migration Phenomenon of Minstrels From Divriği)

Authors

Keywords:

Change, migration, minstrelsy, tradition, city

Abstract

The minstrelsy/bardship tradition has preserved its vitality by being transferred with the master- apprentice relationship and has lasted until today. The minstrelsy/bardship tradition has changed from past to present due to different reasons. The minstrelsy/bardship tradition which is the product of the oral culture environment has met written and electronic cultural environments with the help of the developments in technology, and tried to preserve its existance in these environments. Beside that, migration is one of the important factors that has affected the minstrelsy/bardship tradition and its representatives. The minstrels/poets sought a way to get rid of the rural depression in migrating to heavily industrialized cities. The poet who has migrated to cities to overcome the economic difficulties and for a quality life, has tried to keep the tradition alive in the city environment. However, the poet who had to adapt to the urban life style got affected by the urban culture and the local style of the tradition has begun to disappear. In this sense, while the effect of migration on the poets of Divriği and the cultural changes that took place as a result of these effects constitute the subject of the research, five tradition representatives belonging to Sivas/Divriği constitute the study group of the research. The data obtained as a result of the interviews with the representatives of the tradition were transformed into findings with the descriptive analysis method and the research results were reported in the light of the findings.

References

Arslan, A. (2011). Medyanın birey, toplum ve kültür üzerine etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1-12.

Artun, E. (2018). Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı. Adana: Karahan Kitabevi.

Bahar, H. İ. (2005). Sosyoloji. Ankara: Siyasal Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.

Cemaloğlu, N. (2014). Veri toplama teknikleri: nicel-nitel. A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (ss. 131-164). Ankara: Anı Yayıncılık.

Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk kültüründe göç ve toplumsal değişme. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 129-142.

Çelikten, H. (2019). Âşıklık geleneği ve kültür değişimleri. (Yayınlanmış Doktora Tezi), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Çetin, A.Y. (2011). Âşık tarzı şiir geleneği ve günümüze yansıyan unsurları-Sivas örneği. M.Ö. Oğuz ve S. Gürçayır (Ed.) Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Âşık Sanatı içinde (ss.43-58). Ankara: Grafiker Yayıncılık.

Emiroğlu, K. & Aydın, S. (2009). Antropoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Fedakar, P.D. & Gültekin, M. (2011). Kente göç eden âşıklar ve kent ortamında âşık olmak. M.Ö. Oğuz ve S. Gürçayır (Ed.) Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Âşık Sanatı içinde (ss.59-70). Ankara: Grafiker Yayıncılık.

Fichter, J, (2004). Sosyoloji nedir. (çev. N. Çelebi). Ankara: Anı Yayıncılık.

Günay, U. (2018). Âşık tarzı şiir geleneği ve rüya motifi. Ankara: Akçağ Yayıncılık.

Güvenç, B. (2007). Kültürün abc’si. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Karahasanoğlu, S. & Yavuz, E.D. (2018). Müzikte araştırma yöntemleri. İstanbul: Berceste Yayınevi.

Karakaya, İ. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (ss. 55-84). Ankara: Anı Yayıncılık.

Karpat, H.K. (2019). Türkiye’de toplumsal dönüşüm. İstanbul: Timaş Yayınları.

Kaya, D. (2002). Çamşık ozanları. Ankara: Çamşık Hüseyin Abdal Derneği Yayınları.

Kongar, E. (2018). Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ozankaya, Ö. (1992). Ulusal toplumun ve ulusal kültürün kurucu öğeleri. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 3(10), 213-225.

Özdemir, N. (2015). Medya kültür ve edebiyat. Ankara: Grafiker Yayınları.

Özkalp, E. (2016). Sosyolojiye giriş. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Taşlıova, M.M. (2014). Stüdyoya taşınan âşıklık veya ‘stüdyo tipi’ âşıklığa doğru sözlü ve dijital icra yapıları üzerine mukayese, Türkbilig, 27, 79-104.

Temürtürkan, D. (2021). Çamşıhı yöresi âşıklık geleneği içinde kadın âşık: Âşık Hatice Mihrap. Yegâh Mûsikî Dergisi, 4(1), 138-152.

Tural, S.K. (1988). Kültürel kimlik üzerine düşünceler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Üçer, M. & Pekşen, F. (2001). Divriği’de mutfak kültürü. Sivas: Sivas Hizmet Vakfı Yayınları

Published

2023-04-27

How to Cite

CULHA, C., & EROL, T. (2023). Divriğili Ozanların Göç Olgusu (The Migration Phenomenon of Minstrels From Divriği). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 7(1), 27–48. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/146

Similar Articles

<< < 1 2 3 

You may also start an advanced similarity search for this article.