Salda Gölü Havzası’nda İklim Koşullarındaki Değişikliğin Etkilerinin Belirlenmesi (Determination of Climatic Conditions Changes Impacts on Lake Salda Basin)

Authors

Keywords:

Climate change, Lake Salda, Mann Kendall, Rank Correlation Test, remote sensing, spatial analysis

Abstract

The purpose of this study is to examine the climate conditions changes impact on Lake Salda in Turkey, a wetland with a vulnerable ecosystem that is considered a Key Biodiversity Area. Lake Salda, the area of the study, is located in the Lakes Region in southwestern of Turkey. To reveal the impact of climate change on the lake basin a.) Linear Trend and Mann-Kendall Rank Correlation Test for average temperature and total precipitation data of Burdur, Tefenni and Acıpayam meteorological station for the Years 1970-2019 b.) Spatial analysis and GIS for determining the areal change using the October 1972 Landsat ERTS-1, September 1984 Landsat 5 TM, 1990 Landsat 5 TM, 2000 Landsat 7 ETM+, 2010 Landsat 5 TM and 2019 Landsat 8 OLI satellite images c.) Lake level change graph has been created using annual average and October lake level data for many years. According to results, the trend of increasing statistical significance level of α = 0.05 in annual average temperatures over the 50 year period and was detected an increasing change in temperatures trend after the year of 2000 when u (t) and u´ (t) values intersected. Despite this, no significant trend or change in the annual total precipitation amounts was able to be detected. As a result of Spatial Analysis with GIS, 4.6% decrease was observed in the lake surface area between 1972-2019 and statistical analysis of the climate data and satellite images Lake Salda, like many of the lakes in the Lakes Region, has been determined to also be faced with the negative effects of climate change.

References

Baylan, K. & Ustaoğlu, B. (2020). Emberger biyoiklim sınıflandırmasına göre Türkiye’de Akdeniz biyoiklim katlarının ve alt tiplerinin dağılışı. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(3), 158-174. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ucbad/issue/54856/746927

Braithwaite, C. & Zedef, V. (1994). Living hydromagnesite stromatolites in Turkey. Journal of Sedimentary Geology, 1-2(1-5). https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90051-5

Braithwaite, C.J.R. & Zedef, V. (1995). Hydromagnesite stromatolites and sediments in an alkaline lake, Salda Lake Turkey. Journal Sedimentary Research, (5), 991-1002.

Çaldırak, H., Kurtuluş, B., Canoğlu, C. M. & Tunca, E. (2017). Assessment of heavy metal contamination and accumulation patterns ın the coastal and deep sediments of lake Salda, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 25(12), 8047-8061.

Çetin, B. (2002). Salda Gölü Havzası’nın fiziki coğrafyası (physical geography of Salda Lake Basin). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.

Danladia, I. & Ön, S. (2015). Solar forcing of climate change during the last millennium: Lake Salda (Burdur, Turkey) sediment records. 2nd Coastal and Marine Geology Symposium and IODP-ECORD Meeting. İstanbul, Türkiye

Delju, H. A., Ceylan, A., Piguet, E. & Rebetez, M. (2012). Observed climate variability and change in Urmia Lake Basin, Iran. Journal of Theory Apply Climatoly, (1-2), 285-296. DOI: 10.1007/s00704-012-0651-9

DKMP, (2013). Sulak alanlar. Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2020, https://www.saldagolu.com/wp- content/uploads/Belgeler/Sulak_Alanlar_Kitabi_SaldaGoluCom.pdf.

Doulgeris, C. P. & Kapsomenakis, J. (2016). Impacts of climate change on the hydrology of two natura 2000 sites in Northern Greece. Journal of Regional Environmental Change, (16), 1941-1950. DOI: 10.1007 / s10113-015-0857-3.

Fural, Ş., Cürebal. İ. & İnan, F. (2019). Elmalı’da (Antalya) yağışın tetiklediği sel taşkın ve çamur akıntısı. Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, (3), 49-61. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jader/issue/49634/633790

IPCC, (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. 15 Eylül 2020, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf

İkiel, C. & Ustaoğlu, B. (2011). Sakarya deltasının doğu kesiminde kıyı çizgisi değişiminin coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleriyle analizi. İçinde Ed. D. Ekinci, Fiziki Coğrafya Araştırmaları, Sistematik ve Bölgesel (s. 483-492). İçinde İstanbul: Türk Coğrafya Kurumu Yayınları No:5.

Kale, M., Ataol, M. & Erkal, T. (2018). Eber ve Akşehir göllerinde 1990-2016 yılları arasında gerçekleşen alansal değişimler. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu içinde (s.859-872). Ankara.

Kantarcı, M. (2009). Isınma – kuraklaşma sürecinin göller bölgesindeki durumu ve etkileri üzerine ekolojik bir değerlendirme. Turkish Journal of Forestry, 9 (2) , 1-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/20891/224298

Kazancı, N. Girgin, S. & Dügel, M. (2004). On the limnology of Salda Lake, a large and deep soda lake in Southwestern Turkey: future management proposals. Journal of Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems, 14(2), 151-162. DOI: 10.1002 / aqc.609

Kazancı, N., Girgin, S. & Dügel, M. (2008) Climate change impacts on lake Bafa in mediterranean climate region in Turkey. Conference: BALWOIS içinde (ss.1-6), Ohri.

NASA. (2020). Jez like Mars. Erişim tarihi: 1 Eylül 2020, https://earthobservatory.nasa.gov/images/147041/jez-like-mars.

Orhan, O. (2014, Temmuz 23). Konya Kapalı Havzası'nda uzaktan algılama ve cbs teknolojileri ile iklim değişikliği ve kuraklık analizi. (Yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray, Türkiye

OSİB. (2013). Salda gölü (Salda lake). Erişim tarihi: 1 Mayıs 2020, https://issuu.com/yildiraylise/docs/salda_kitap

Schmidt, H. (1987). Turkey’s Salda Lake: a genetic model for Australia’s Newly Discovered Magnesite Deposits. Journal of Industrial Minerals, 19-29.

Tabari, H., Hosseinzadehtalaei, P., Ezani, A. & Some, S. (2012). Shift changes and monotonic trends in autocorrelated temperature series over Iran. Theoretical and Applied Climatology, 109(1-2), 95–108. DOI:10.1007 / s00704-011-0568-8.

TMMOB. (2020). Salda gölü raporu. Erişim tarihi: 1 Eylül 2020, http://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/tmmobsaldagoluraporu.pdf

Turoğlu, H. & Aykut, T. (2019). Ergene nehri havzası için hidromorfometrik analizlerle taşkın duyarlılık değerlendirmesi. Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, (2), 1-15. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jader/issue/44568/538941

Türkeş, M. (1996 ). Spatial and temporal analysis of annual rainfall variations in Turkey.

Internatıonal Journal of Climatology, 16, 1057-1076.

Ustaoğlu, B. (2012). Matlab’da iklim veri analizi ve uygulamaları (climate data analysis and applications in Matlab). İstanbul: Anka Matbaa.

Ustaoğlu, B. (2013). Trend analysis of annual mean temperature data using Mann-Kendall Rank Correlation Test in Catalca–Kocaeli peninsula, northwest of Turkey for the period of 1970–2011. IBAC 2012 Book of Proceedings, (276-287).

Ustaoğlu, B. & Uzun, A. (2018). Akdeniz bölgesinde (Türkiye) yetiştirilen tarım ürünlerinin özel iklim isteklerine uygun arazilerin ağırlıklı çakıştırma analizi ile belirlenmesi. International Journal of Human Sciences, 15(4), 2433-2453. DOI: 10.14687/jhs.v15i4.5573

Varol, S., Davraz, A., Şener, Ş., Şener, E., Aksever, F., Kırkan, B. & Tokgözlü, A. (2018). Application of a conceptual water budget model for Salda lake, (Burdur/ Turkey). Journal of Engineering Sciences and Design, (1), 29-37. https://doi.org/10.21923/jesd.374412

Varol, S., Davraz, A., Şener, Ş. & Şener, E. (2020). Determining the lake protected zones using GIS-based Drastic model to groundwater vulnerability in Salda lake basin (Burdur/Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, (29), 747-763. DOI: 10.3906/yer- 1907-27

Yiğitbaşıoğlu, H. (1995). Seyfe gölü ekosistemi. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (4), 147-169.

Yue, S. Pilon, P. & Cavadias, G. (2002). Power of the Mann–Kendall and Spearman's rho tests for detecting monotonic trends in hydrological series. Journal of Hydrology, 259(1-4), 262-263. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00594-7.

Published

2020-12-21

How to Cite

ARITÜRK, S. K., & USTAOĞLU, B. (2020). Salda Gölü Havzası’nda İklim Koşullarındaki Değişikliğin Etkilerinin Belirlenmesi (Determination of Climatic Conditions Changes Impacts on Lake Salda Basin). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(3), 233–249. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/94