Ana Makale içeriği

Özet

Her işletme belli amaçlar ve görevleri gerçekleştirmek için kurulur. İşletme yönetimlerinin temel görevi bu amaç ve görevleri mümkün olan en iyi düzeyde gerçekleştirmektir. Bir işletmenin en iyiyi belirleyebilmesi ancak performansı yönetimi ile mümkündür. İşletmelerin varlığı ve sürekliliği performans anlayışının doğruluğuna ve geçerliliğine bağlıdır. Bu uygulamada Karabük Devlet Hastanesinin kendi sonuçlarını sorgulamak, PATH performans modeli boyutları ile hastane hizmetlerinin değerlendirmesini yapmak, çalışanlar, yönetim, sermaye, örgüt öğelerinin büyüme, kararlılık ve etkileşim gibi değerlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak, bu çalışmaları kalite geliştirme hareketlerine dönüştürerek sürekliliğini sağlamak, kalite, verimlilik ve hastane genel performansının artırılması amaçlanmıştır. Performans yönetiminin kurumda uygulanmasıyla hastane hizmet süreçlerinin performansları PATH performans modeli boyutlarınca değerlendirilerek; mevcut süreçlerde kalite ve verimlilik yönünde yeniden yapılandırmaya gidilmiş, genel performansın artırılması için yeni hizmet birimleri oluşturulmuş,  kuruma kazandırılan her çeşit ürün veya hizmetin PATH’a göre güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek, zayıf yönler teknik şartname aşamasında güçlendirilebilmiş, hizmete erişim olanakları oluşturularak hasta memnuniyeti ve hasta sayısı artmış, kurumun ana amaç ve hedefleri desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler

PATCH Performans Sistemi Hastane Performansı

Makale Detayları

Referanslar

 1. Colla J.B., Bracken A.C., Kinney L.M., Weeks W.B., (2005),“Measuring Patient Safety Climate: A Review of Surveys”, Quality and Safety in Health Care, 14, 364-366.
 2. Core J.E., Holthausen R.W., Larcker D.F., (1999),“Corporate Governance, Chief Executive Officer Compensation and Firm Performance”, Journal of Financial Economics, 51(3), 371-406.
 3. Drummond M., Brandt A., Luce B., Rovira J., (1993),“Standardizing Methodologies For Economic Evaluation in Health Care: Practice, Problems And Potential”, International Journal of Technology Assessment in Health Care, 9(1), 26-36.
 4. Fottler M.D., (1987),“Health Care Organizational Performance: Present And Future Research”, Journal of Management, 13(2), 367-391.
 5. Groene O., Jutta K.H., Frolich A., (2008),‘An International Review of Projects on Hospital Performance Assessment’, International Journal of Quality in Health Care, 20(3), P.162-171, P.162.
 6. Guisset A.L., Kjaergaard J., Habicht J., (2009),“Performance Management, Developing A Culture of Measurement and Continuous Quality Improvement in Estonian Hospitals: Recommendations on Alternative Entry Points and Ways Forward”, Who Regional Office for Europe, Scherfigsvej 8 Dk-2100 Copenhagen Ø, Denmark.
 7. Http://Www.Efqm.Org/The-Efqm-Excellence-Modelerişim Tarihi: 12.10.2014.
 8. Http://Www.Path.Saglik.Gov.Tr/İndex.Php?Pid=15, Erişim Tarihi: 08.06.2014.
 9. Jacobsen M., Lueg R., (2014) “Balanced Scorecard And Controllability At The Level of Middle Managers–The Case of Unintended Breaches”, Journal of Accounting & Organizational Change, 10(4), 516-539.
 10. Kern L. M., Edwards A., Kaushal R., (2014),“The Patient-Centered Medical Home, Electronic Health Records, and Quality of Care”, Annals of Internal Medicine, 160(11), 741-749.
 11. Kloot L., Martin J., (2000),“Strategic Performance Management: A Balanced Approach to Performance Management Issues in Local Government”, Management Accounting Research, 11(2), 231-251.
 12. Lebas M.J., (1995),“Performance Measurement and Performance Management”, International Journal of Production Management, 41(1-3), 23-35.
 13. Meena K., Thakkar J., (2014),“Development of Balanced Scorecard For Healthcare Using Interpretive Structural Modeling and Analytic Network Process”, Journal of Advances in Management Research, 11(3), 232-256.
 14. Salmela-Aro K., Nurmi J.-E., (2004),“Employees’ Motivational Orientation and Well-Being At Work: A Person-Oriented Approach”, Journal of Organizational Change Management, 17(5), 471-489.
 15. Seal W., Ye L., (2014),“The Balanced Scorecard and The Construction Of A Management Control Discourse”, Journal of Accounting & Organizational Change, 10(4), 466-485.
 16. Suarez E., Roldan J.L., Calvo-Mora A., (2014), “A Structural Analysis of The Efqm Model: An Assessment of The Mediating Role of Process Management”, Journal of Business Economics and Management, 15(5), 862-885.
 17. Suwignjo P., Bititci U.S., Carrie A.S., (2000),“Quantitative Models For Performance Measurement System”, International Journal of Production Economics, 64(1-3), 231-241.
 18. Veillard J., Champagne F., Klazinga N., Kazandjian V., Arah O.,A., Guisset L., (2005),‘A Performance Assessment Framework For Hospitals: The Who Regional Office For Europe Path Project’, International Journal For Quality İn Health Care, 17(6), 487-496.
 19. Wanous J.P., Reichers A.E., (2000),“New Employee Orientation Programs”, Human Resources Management Review, 10(4), 435-451.
 20. Who, (2004),“Selection Indicators For Hospital Perfromance Measurement”, A Report on The 3rd And 4th Workshop, Barcelona, Spain.