Bursa International Silk Needle Lade Festival and Design Competition

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15659/jancr.v8i1.171

Keywords:

Culture, merinos textile industry museum, Bursa, silk, lace

Abstract

Needlework is one of the important and well-known parts of Anatolian handicrafts. Throughout history, Anatolian women have kept handmade laces in the dowry chests of young girls and contributed to the household economy by producing and selling lace. Nowadays, among the modern textile industry and the digital world, lace lace, which is remembered only on special occasions as a part of tradition, has taken its place among the productions that are about to disappear in Anatolian culture. On the other hand, there are people who come from abroad and carry out various projects because they want to learn this production technique and make it sustainable in their own culture. The existence of exemplary activities for the sustainable promotion and transfer of lace production in Anatolia to future generations is promising in terms of the concept of living heritage. Bursa International Silk Needle Lace Festival and Design Competition constitutes the scope of this study. The purpose of the study is to emphasize the importance of the mentioned event in setting an example for other centers in terms of protecting and sustaining lace production and contributing to the increase in the number of such events. In the study, a literature review was conducted, officials in the festival and competition organizing committee were interviewed, and the text part was supported with photographs in personal archives and Bursa Merinos Textile Industry Museum Archive. In the first part of the study, the importance of lace production in Anatolian culture is discussed, and in the second part, the emergence of the said festival and competition is discussed and its contribution to the subject is explained.

Nowadays, among the modern textile industry and the digital world, lace lace, which is remembered only on special occasions as a part of tradition, has taken its place among the productions that are about to disappear in Anatolian culture. On the other hand, there are people who come from abroad and carry out various projects because they want to learn this production technique and make it sustainable in their own culture. The existence of exemplary activities for the sustainable promotion and transfer of lace production in Anatolia to future generations is promising in terms of the concept of living heritage. Bursa International Silk Needle Lace Festival and Design Competition constitutes the scope of this study. The purpose of the study is to emphasize the importance of the mentioned event in setting an example for other centers in terms of protecting and sustaining lace production and contributing to the increase in the number of such events. In the study, a literature review was conducted, officials in the festival and competition organizing committee were interviewed, and the text part was supported with photographs in personal archives and Bursa Merinos Textile Industry Museum Archive. In the first part of the study, the importance of lace production in Anatolian culture is discussed, and in the second part, the emergence of the said festival and competition is discussed and its contribution to the subject is explained.

Key Words: Culture, Merinos Textile Industry Museum, Bursa, Silk, Lace.

References

Aksoy E. ve Öz N. D. (2018). 19.-20. Yüzyılda Harput’ta ipek böcekçiliği ve dokumacılık. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 20-23 Kasım 2017 içinde (s. 15-32). Cilt: 5, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Alkan, F.ve Koyuncu Okca, A. (2023). Müze-toplum ilişkisinin geliştirilmesinde müze etkinliklerinin önemi: Bursa Büyükşehir Belediyesi müzeleri. Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi 27-29 Ekim 2023 içinde (s. 1293-1307). Konya: Akademik Global Yayınları.

Anonim (1997). “Oya”. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, c. 3, , İstanbul :Yem Yayınları, s.1440.

https://nisanyansozluk.com, Erişim Tarihi: 27.02.2023

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/3004 Erişim Tarihi: 27.02.2023

https://sozluk.gov.tr, Erişim Tarihi: 27.02.2023

Elbas, A. (2015). Merinos, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Gümüş, D. ve Uray G. (2018). Oya el sanatı üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11, (55), 355-369.

Karabaşa, S. ve Kara, Ç. (2022). Oyanın mirası Nallıhan İğne Oyasının miras olma serüveni. Folklor/Edebiyat, Yıl: 28, (110), 499-522.

Karademir, A. (2015). İğne iplikle açan çiçekler. Prusa Dergisi, 23-29.

Karhan, N. (2018). Geçmişten günümüze. Bursa İpek İğne Oyaları Uluslararası İpek Oya Festivali Broşürü. Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Koyuncu, A. (2007). Bucak İlçesinde oya-insan ilişkileri. I. Burdur Sempozyumu Bildiriler 16-19 Kasım 2005 içinde (s. 39-49) Cilt: 1. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları.

Koyuncu Okca, A. ve Öz, N. D. (2019). Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras: Karapınar tülü dokumaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, (24), 281-299.

Koyuncu Okca, A. vd. (2020). Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras: yorgancılık mesleğinin değişim ve dönüşümü. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Sayı: 7, 1758-1781.

Markaloğlu, Ş. (1984). Geleneksellik ve gelir açısından Nallıhan iğne oyaları. Türk Folkloru Araştırmaları 1983, Ankara: G.Ü. Basım Yayın Yüksek Okulu Basımevi.

Nonaka, I. (2018). Türk iğne oyası ve Japonların el sanatı olarak Türk iğne oyasına bakış açıları ve yaklaşımları. Bursa İpek İğne Oyaları Uluslararası İpek Oya Festivali Broşürü. Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Onuk, T. (2000). Osmanlıdan Günümüze Oyalar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Öz, D. (2016). Kişisel koleksiyonlarda bulunan bitkisel motifli yazma başörtüleri. V. International Turkic Art, History And Folklore Congress/Art Activities, 13-16 Nisan içinde (s.121-126) Cilt:1, Moldova: Komrat Devlet Üniversitesi.

Öz, N. D. vd. (2018). Block printing: one of lost treasures of Mardin, Asia Minor Studies, 6 (AGP Sempozyum Özel Sayısı), 166-175.

Öz, N. D. (2022). Geleneksel yazmacılık ve hürriyet yazmalar, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 9, (4), 1534-1551.

Özcan, F. (1997). Nallıhan yöresinde iğne oyacılığı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Palliser, B. (1902). History of lace, (Ed. M. Jourdain ve Alice Dryden). New York: Dover Publications.

Sürür, A. (2018). Türk iğne oyası oluşturan değerler üzerine bir araştırma. Bursa İpek İğne Oyaları Uluslararası İpek Oya Festivali Broşürü. Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Tansuğ, S. (1988). Türklerde çiçek sevgisi ve “Sümbülname”. İstanbul: Ak Yayınları Türk Süsleme Sanatları Serisi 14-4, Grafik Sanatlar Matbaacılık A.Ş.

Kaynak Kişiler

KK-1: Ayşegül Kömürcüoğlu: 1982, Bursa, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde görevli, Uluslararası İpek İğne Oyası Festivali ve Tasarım Yarışması organizasyon sorumlusu, Görüşme Tarihi: 25.02.2023, Bursa.

KK-2: Emine Semra Erkan: 1942, İstanbul, oya araştırmacısı ve koleksiyoneri, Görüşme Tarihi: 12.02.2024, İstanbul.

KK-3: İbrahim Koca: 1968, Bursa, oya koleksiyoneri ve antikacı, Görüşme Tarihi: 23.02.2023, Bursa.

KK-4: Serap Tuba Yurteser Yılmaz, 1980, Bursa Müze Sergiler Koordinatörü ve Çiçeklerin Düğünü İpek İğne Oyası Sergisi Küratörü, Görüşme Tarihi: 19.02.2024, Bursa

Published

2024-05-01

How to Cite

ALKAN, F., KOYUNCU OKCA, A., & ÖZ, N. D. (2024). Bursa International Silk Needle Lade Festival and Design Competition. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 8(1), 65–81. https://doi.org/10.15659/jancr.v8i1.171

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.