Irak’ta Türkmen Okullarında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Yazılı Metinler ve Bu Metinlerdeki Görsellerin Uyumu (The Written Texts in Turkish Textbooks Taught in Turkmen Schools in Iraq and the Harmony of the Visuals in These Texts)

Authors

Keywords:

Turkish education, Turkish education in Iraq, textbooks, text and visuals

Abstract

In this study, ten texts in the Turkish language textbooks, which were prepared to be taught in the first level of secondary education in Iraq in the 1st, 2nd and 3rd classes, and their compatibility with the visuals of these texts, were examined. In the books examined, the 5th edition of Turkish Textbook 1 published in 2019, the 2nd edition of Turkish Textbook 2 published in 2019, and the 2nd edition of Turkish Textbook 3 published in 2019, were analyzed. Qualitative research method was used in the study and data was collected by document analysis method. In addition, the data were analyzed according to qualitative content analysis.

References

Anwar, İ. (2012). Irak’ta Türkçe Eğitiminin Dünü ve Bugünü, Kardaşlık Dergisi, 14 (53), 22- 26.

Balcı, T. ve Bostanoğlu, A. (2015). 5. Sınıf Türkçe ders kitabı ana metinlerinin incelenmesi. http://turkcederskitabi.blogspot.com/2015/10/ adresinden 21.01.2022 tarihinde erişilmiştir.

http://turkcederskitabi.blogspot.com/2015/10/ 21.01.2022 tarihinde erişilmiştir.

Demirel, İ. D. (Mülakat yapan) & Selim, D. (Mülakat yapılan) (2020). Erbil’de Türkçe

Öğretimi [Mülakat transkripsiyonu] (3), 15.

Demirel, İ. D. (Mülakat yapan) & Verdi, H. İ. (Mülakat yapılan) (2019). Irak’ta Türkmen

Eğitimi [Mülakat transkripsiyonu] (3), 22.

Demirel, İ. D. (Mülakat yapan) & Ziyai, M. (Mülakat yapılan) (2022). Kerkük’te Türkçe

Öğretimi [Mülakat transkripsiyonu] (2), 10.

El-Hasani, A. (1956). El-Irak Kadimen ve Hadisen. Lübnan: Darül Hikme Matbaası.

Ercantürk, O. K. (2015). Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazılı Metinler ile Metin Görsellerinin Uyumu, International Periodical For The Languags, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 427-454.

Gülbahar, B. (2019). Türkçe Ders Kitabı -3. Kerkük: Fuzuli Basım ve Yayın.

Hürmüzlü, E. (2006). Irak’ta Türkmen Gerçeği. İstanbul: Kerkük Vakfı Yayınları.

Irak Eğitim Bakanlığı (2021). https://ar.irakipedia.org/wiki/304/ adresinden 04.12.2021 tarihinde erişilmiştir.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (26. Baskı). Ankara: Nobel Akademik

Küçükoğlu, B. Z. (2010). Türkçe Ders Kitabı -1. Kerkük: Fuzuli Basım ve Yayın.

Saatçi, S. (1996). Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı. İstanbul: Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı.

Saatçi, S. (2007). Tarihten günümüze Irak Türkmenleri. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Togan, Z.V. (1946). Umumi Türk tarihine giriş, cilt -1. İstanbul: Akgün Matbaası. Toktaş, H.A. (2010). Türkçe Ders Kitabı -2. Kerkük: Fuzuli Basım ve Yayın.

Turan, O. (1965). Selçuklular tarihi ve Türk İslam Medeniyeti. Ankara: Türk Kültürü Araştırmalar Enstitüsü Yayınları.

Published

2022-08-28

How to Cite

DEMİREL, İbrahim D., & KALENDEROĞLU, İhsan. (2022). Irak’ta Türkmen Okullarında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Yazılı Metinler ve Bu Metinlerdeki Görsellerin Uyumu (The Written Texts in Turkish Textbooks Taught in Turkmen Schools in Iraq and the Harmony of the Visuals in These Texts). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(2), 102–114. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/130

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.