Investigation of the Relationship Between Secondary School Students’ Environmental Risk Perception Scores and Academic Achievement of Science Lesson

Authors

  • Eda PALANCI
  • Mustafa SARIKAYA

Keywords:

Science, Environment, Risk, Perception

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the relationship between secondary school students’ environmental risk perception scores and academic achievement of science lesson. In order to achieve this goal “the importance of environmental risks perception scale” and “environmental risk size scale” which were developed with regard to environmental risk perception by Slimak and Dietz, adapted to Turkish by Altunoğlu and Atav have been used. These measuring tools have been applied to 404 secondary school students in the Keçiören province of Ankara. Secondary school students’ academic achievements have been determined by the avarage of 2014-2015 academic year second period science lesson first, second and third exam results. The result of the study showed that, there is a meaningful relationship between secondary school students' environmental risk perception scores and academic achievement of science lesson.

References

Aksoy, B. (2014). Endüstri Bölgesinde Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri (Dilovası Örneği). Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(1), 111-122.

Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C., & Yılmaz, A. (2008). A Statistical Analysis of Children’s Environmental Knowledge and Attitudes in Turkey. International Research in Geographical and Environmental Education, 15(3), 210-223.

Altunoğlu, B. D., & Atav, E. (2009). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Risk algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-11.

Atasoy, E., & Ertürk, H. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122.

Aydın, F. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Education, 3(4), 15-27.

Beck, U. (1992). Risk Society, Towards a New Modernity. London: Sage.

Bican, S. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Risk Algılarının Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler.

Dalelo, A. (2012). Loss Of Biodiversity and Climate Change as Presented in Biology Curricula for Ethiopian Schools: Implications for Action-Oriented Environmental Education. Internation Journal of Environmental & Science Education, 7(4), 619-638.

Davidson, D. J., & Freudenburg, W. R. (1996). Gender and Environmental Risk Concerns: A Review and Analysis of Available Research. Sage Journals, 28(3), 302-339.

Duan, H., & Fortner, R. (2010). A Cross-Cultural Study on Environmental Risk Perception and Educational Strategies: Implications for Environmental Education in China. International Electronic Journal of Environmental Education, 1(1), 1-19.

Ertürk, H. (2009). Çevre Bilimleri. Bursa: Ekin.

Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Alfa.

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S., & Özden, M. (2007). Elementary Students' Attitutes Toward Environment. Elementary Education Online, 6(3), 452-468.

Kahyaoğlu, M. (2013). Evaluation of the Relationship between High School Students’ Attitudes towards Environmental and Their Intelligence Types. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 46(2), 159-178.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Kaya, E., Akıllı, M., & Sezek, F. (2009). Lise Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(18), 43-54.

Kunt, H., & Zengin, U. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi, 10(23), 155- 165.

Lee, C. (2007). Developing Decision-Making Skills for Socio-Scientific Issues. Teaching for Science Literacy, 41(4), 170-177.

Lee, T. M., Markowitz, E. M., Howe, P. D., Ko, C. Y., & Leiserowitz, A. A. (2015). Climate Change Awareness and Risk Perception Around the World. Nature Climate Change, 5(11), 1014-1020. doi: doi:10.1038/nclimate2728

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimler Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı.

Sam, N., Gürsakal, S., & Sam, R. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Tutumlarının Belirlenmesi. Akademik Bakış Dergisi(20), 1-16.

Seçkin, F., Yalvaç, G., & Çetin, T. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11, 391-398.

Slimak, M. W., & Dietz, T. (2006). Personal Values, Beliefs, and Ecological Risk Perception.

Risk Analysis, 26(6), 280-285.

Sontay, G., Gökdere, M., & Usta, E. (2014). Üstün Yetenekli Öğrencilerle Akranlarının Çevresel Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 4(2), 90-106.

Şama, E. (2003). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 99-110.

Teyfur, E. (2008). İköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının ve Çevre Kulübü Çalışmalarının Çevreye Yönelik Tutumlarına Olan Etkisi (İzmir Örneği). Ege Eğitim Dergisi, 9(1), 131-149.

Türkeş, M. (2012). Kuraklık, Çölleşme ve Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Savaşım Sözleşmesi’nin Ayrıntılı Bir Çözümlemesi. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 20(1), 7-55.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2010). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 10. Baskı.

Ankara: Seçkin Yayınları

Published

2019-04-30

How to Cite

PALANCI, E., & SARIKAYA, M. (2019). Investigation of the Relationship Between Secondary School Students’ Environmental Risk Perception Scores and Academic Achievement of Science Lesson. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(1), 15–25. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/47

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.