Sakarya Nehri Havzası’nda Sıcaklık, Yağış ve Akarsu Rejiminde Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi(Examination of Changes in Temperature, Rainfall and Stream Regime in Sakarya River Basin)

Authors

Keywords:

The Sakarya River, temperature, precipitation, streamflow

Abstract

In this study, changes in temperature, rainfall and flow amounts and regimes in the Sakarya River Basin in northwest of Turkey over the years were examined. For this, the observation time of the current series set (1965- 2011) was divided into 3 periods and the results of these periods were compared with each other. Graphs and tables have been created by using monthly flow data of 5 stream observation stations in the basin and monthly temperature and precipitation data of meteorology stations. According to the temporal analysis, the tendency to increase in temperatures was determined. It can be said that it is the hottest period between 1995-2011, which is the last of the three periods. Especially during this period, the average temperatures in the summer rose even more. 3 of the meteorology stations (Sivrihisar, Polatlı, Eskişehir Region) are located in the Central Anatolian Rainfall Regime and 2 (Geyve, Bolu) Marmara Rainfall Regime. There is a change in Sivrihisar's precipitation regime in the period of 1995-2011. Precipitation characteristics resembled the Mediterranean-Central Anatolian Transition Type in this period. Bolu, on the other hand, shows a close proximity to the Terrestrial Rainfall Regime 1 in the 1980-1994 period. There is no change in precipitation regimes of the other 3 meteorology stations. Generally, there is a decrease in the flow amounts of the stream observation stations. However, no regime change was observed.

References

Atalay, A. & İkiel, C. (2007). Trend analysis of monthly and annual flow values of Sakarya River (Turkey). Geomed 2007 International Symposium on Geography, Environment and Culture in the Mediterranean Region, Antalya.

Bilgin, T. (1990). Orta Sakarya vadisinin jeomorfolojisi. Coğrafya Araştırmaları Dergisi (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Yayını) 2(2), 161-193.

Büyükyıldız, M. (2004). Sakarya Havzası yağışlarının trend analizi ve stokastik modellemesi.

(Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Erinç, S. (1957). Türkiye’de akarsu rejimlerine toplu bakış. Türk Coğrafya Dergisi, 17, 93-118. Erlat, E. (2010). İklim sistemi ve iklim değişmeleri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Güngördü, E. (2003). Türkiye’nin Coğrafyası. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Hansen, J. E. (2012). NASA Finds 2011 Ninth Warmest Year on Record. Data source: NASA Goddard Institute for Space Studies. Image credit: NASA Earth Observatory ( http://www.giss.nasa.gov/research/news/20120119/)

Hoşgören, Y. (2013). Hidrografya’nın ana çizgileri I. İstanbul: Çantay Kitabevi.

İkiel, C. (1998). Türkiye fiziki coğrafyasına genel bir bakış. Yeni Türkiye Dergisi, 4, 104-115. İkiel, C. & Atalay, A. (2007). Sustainable use of water resources and insensitivity of the human. 31st IMISE Conference, Italy.

NASA, (2012). NASA Finds 2011 Ninth-Warmest Year on Record. http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011temps.html

Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor & H.L. Miller (eds.), (2007). Technical summary. In: climate change: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2007.

Şen, Ö. L., Bozkurt, D., Göktürk, O. M., Dündar, B. & Altürk, B. (2013). Türkiye’de iklim değişikliği ve olası etkileri. http://ipc.sabanciuniv.edu/en-old/wp- content/uploads/2012/10/Bildiri_Omer_L_Sen_vd_2013.pdf.

Temuçin, E. (1990). Aylık değişme oranlarına göre Türkiye’de yağış rejimi tipleri. Ege Coğrafya Dergisi, 5(1), 160-183.

Tuncer, K., Nazik, L., Poyraz, M & Ferudun, D. (2010). Aşağı ve Orta Sakarya Havzası’nın (Eskişehir, Bilecik, Sakarya) doğal mağaraları ve bu mağaraların ekosistemlerinin bozulmasına yönelik tehditler. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu.

Turoğlu, H. (2014a). İklim değişikliği bağlamında İstanbul’un su yönetimi problemleri

TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara.

Turoğlu, H. (2014b). İklim değişikliği ve Bartın Çayı havza yönetimi muhtemel sorunları. Coğrafi Bilimler Dergisi, 12/(1), 1-22.

Türkeş, M. (1994). Artan sera etkisinin Türkiye üzerindeki etkileri. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi 321.

Türkeş, M., Sümer, U. M. & Kılıç, G. (1996). El Lino Güneyli Salınım: Küresel bir okyanus/ atmosfer olayı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Türkeş, M., Sümer, U. M. & Kılıç, G. (2000). Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları, 7-24.

Türkeş, M. & Erlat, E. (2003). Precipitation changes and variability in Turkey linked to the North Atlantic Oscillation during the period 1930-2000. International Journal of Climatology 23, 1771-1796.

Türkeş M. (2008), Küresel iklim değişikliği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler, İklim Değişikliği ve Çevre, 1, 26-37.

Türkeş, M., Şen, Ö.L., Kurnaz, L., Madra, Ö. & Şahin, Ü. (2013). İklim değişikliğinde son gelişmeler: IPCC 2013 raporu. http://ipc.sabanciuniv.edu/publication/iklim- degisikliginde-son-gelismeler-ipcc-2013-raporu/.

Ustaoğlu, B. & İkiel, C. (2007). Geyve’nin iklimi ve iklim koşullarının tarımsal faaliyetlere etkisi. Akademik İncelemeler Dergisi 2/(2), 208-229.

Yazıcı, H. (1998). Orta Sakarya Vadisi’nin coğrafi etüdü “Yenice-Alpagut arası”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Yılmaz, M.M. (2008). Orta Sakarya Yöresi’nin iklim özellikleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

WMO. 1999. WMO Statement on the Status of the Global Climate in 1998, WMO-No. 896, World Meteorological Organization, Geneva.

Published

2020-08-24

How to Cite

ER, R., & ATALAY DUTUCU, A. (2020). Sakarya Nehri Havzası’nda Sıcaklık, Yağış ve Akarsu Rejiminde Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi(Examination of Changes in Temperature, Rainfall and Stream Regime in Sakarya River Basin). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(2), 127–143. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/86