Ortaokul Öğrencilerinin “Cumhuriyet” Kavramına Yönelik İmajları (Presentatıons of The Conceptual “Rebuplic” of The Secondary School Students)

Authors

Keywords:

Republic, Image, Phenomenographic, Concept, Delineate, Characterize

Abstract

The aim of this study is to determine the images of secondary school students towards the concept of Republic. It is aimed to examine the visuals of the concept of Republic in the minds of children who are close to each other in terms of socioeconomic and cultural levels and what these images mean. The study group of 137 secondary school students who study in a district of Usak province using the easily accessible sampling method in determining the study group of the research conducted in the phenomenological research pattern of qualitative research models, formed the study group of the research. In order to collect the research data, the students were asked to give an A4 sheet of paper and then they were asked to transfer the images that were revived in their minds to the paper. In the data analysis phase, the data transferred to the paper were analyzed and analyzed by 3 researchers by using descriptive analysis method and the codes were obtained from the codes. Results achieved; The icons are grouped under the categories of values and independence. When the codes with the highest frequency were removed, it was found out that the Turkish flag was reviving in the minds of the students. However, the mention of Republic of images revived in the minds of students, said that in line with Turkey's icons and values.

References

Bal, M.S. ve Gök, S.(2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Cumhuriyet, Saltanat Ve Liderlik Kavramlarını Algılayışları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 1183 -1198.

Bal, M.S. ve Akış, A.(2010). Sosyal bilgiler dersi, “insanlar ve yönetim” ünitesinde karşılaşılan kavram yanılgıları. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2061-2072.

Baltacı, A. (2018), Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(1), 213-274.

Çekmez, E., Yıldız, C. ve Bütüner, Ö. S.(2012), Fenomenografik Araştırma Yöntemi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 77-102.

Kutlu, A. (2011) Cumhuriyet Kavramı ve Türkiye’deki Evrimi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 182.

Neuman, L.(2014), Toplumsal Araştırma Yöntemleri 2, Çeviren: Sedef Özge, Ankara: Yayınodası Yayıncılık

Tuncer, T. ve Altunay B. (2006) Doğrudan Öğretim Modelinde Kavram Öğretimi, Ankara, Kök yayıncılık.

Ulusoy, K. ve Erkuş, B.(2015) Sosyal Bilgiler Dördüncü Sınıf Ders Programındaki Tarih Konuları ile İlgili Kavramlara İlişkin Öğrenci Algıları, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 147-158.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara Seçkin Yayıncılık.

Published

2019-08-30

How to Cite

DEĞİRMENCİ, N., AKGÜL, G., & GÜÇ, A. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin “Cumhuriyet” Kavramına Yönelik İmajları (Presentatıons of The Conceptual “Rebuplic” of The Secondary School Students). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(2), 196–204. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/58

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.