Ana Makale içeriği

Özet

Bu Araştırmanın Amacı, Bilsem (Bilim Sanat Merkezi)’De Görev Yapan Tarih Öğretmenlerinin Atölye Hazırlama Deneyimlerini İncelemektir. Bu Doğrultuda Çalışma 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde, Türkiye’nin Çeşitli İllerindeki Bilim Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Ve Atölye Deneyimi Olan 16 Tarih Öğretmeni İle Yürütülmüştür. Bu Araştırmada, Betimsel Model Benimsenmiştir. Araştırmanın Verileri Araştırmacılar Tarafından Hazırlanan Yarı Yapılandırılmış Açık Uçlu Sorular Yardımı İle Toplanmıştır. Hazırlanan Açık Uçlu Sorular “Google Form” Aracılığıyla Soru Formuna Aktarılmış Ve Ardından Gerekli İzinler Alınarak Tarih Öğretmenlerine Telefon (Whatsapp Hizmeti) İle Ulaşılarak Soruları Yanıtlamaları İstenmiştir. Araştırmadan Elde Edilen Veriler Betimsel Analiz İle Çözümlenmiştir. Araştırmanın Sonuçlarını Genel Olarak Değerlendirmek Gerekirse, Çalışma Grubundaki Tarih Öğretmenlerinin, Atölyelerini Öğrenci Gelişiminin Uygunluğuna Ve Atölye Programının Uygulanabilirliğine Bakarak Oluşturdukları,  Bilsem Tarafından Kendilerine Fiziksel Açıdan Yeterli Atölye İmkânlarının Sunulmamasından Rahatsızlık Duydukları Ve Atölye Hazırlama Ve Uygulama Motivasyonuna Sahip Olmakla Birlikte Bu Konuda Uygun Koşulların Sağlanması Ve Mesleki Olarak Kendilerini Geliştirmeleri Gerekliliğini İfade Ettiklerini Söylemek Mümkündür.

Anahtar Kelimeler

Workshop, Bilsem, Experience, Teacher, History.

Makale Detayları