Ana Makale içeriği

Özet

Tarihsel çalışmalarda devlet ve hanedan tarihlerinden ziyade topluma ve kişisel tarihlere yönelinmesi özellikle 20. Yüzyılın başlarında Annales okulunun çabalarıyla hız kazanmıştı. Bu çerçevede şehir tarihi araştırmaları, özellikle geçmişte bir bölgede yaşayanların ekonomik, sosyal ve hukuki olarak yapıp etmeleri ve ilişkiler örüntüsü tarih disiplininin cazip konuları haline gelmiştir. Bu çalışmada 19. yüzyıl Osmanlısının bir sancak merkezi olan Çankırı toplumunda sosyal hayatın en temel taşlarından kabul edilen ve ailenin kuruluşunun bir gereği olan evlenme, evliliğin sonlandırılması anlamına gelen boşanma hadiseleri ve bunların hukuki uygulamaları kadı sicillerine dayanarak incelenmiştir

Anahtar Kelimeler

Çankırı Sancağı Evlenme Boşanma Kadı Sicilleri Poligami

Makale Detayları