Ana Makale içeriği

Özet

1980’lerden beri girişimcilik hem hükümetleri hem de halkları içeren kamuoyu tartışmalarının merkezinde yer almıştır. 1980'lerden bu yana girişimcilik hem hükümetleri hem de insanları içeren kamuoyu tartışmalarının merkezinde yer almaktadır. Girişimcilik, politika yapıcılar tarafından,  ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin bir aracı, yoksullukla ve işsizlikle mücadelede kaçınılmaz bir silah olarak algılanırken, insanlar ise girişimciliği, sosyal ve ekonomik entegrasyon aracı, istihdama ve işsizliğe alternatif, özgürlük ve özerklik garantisi… Maslow'un piramidine tırmanmak için sosyal bir merdiven olarak görmektedir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti'nde girişimcilik ve iş kurma kavramı üzerinde durulmaktadır. Bu kavramların etrafındaki toplu farkındalığın gözleminden yola çıkarak, çalışmamız bir yandan, girişimciliğe yönelik devletin yerine getirdiği eylemler, bir yandan da girişimcilik dinamizminin sosyal, toplumsal ve ekonomik büyüme, gelişme ve refahın ana faktörü haline geldiği bu dünyadaki Türkiye’nin yerini sorgulamaktadır. Bu çalışmada GEI tarafından ilk sırada yer alan 10 ülkenin girişimcilik durumu hakkında bir bilgilendirme yapılmıştır. GZFT analizi aracıyla Türkiye'nin girişimcilik alanındaki güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri ortaya konulmuştur. Türkiye'nin son yıllarda girişimciliğe özel önem verdiği ve girişimciler için ayırılan kaynakları zaman gittikçe attırdığını açıktır. Bununla birlikte, bu çabaların sonuçları önemli ekonomik sonuçlarla hissedilse bile, yenilikçiliği ve bağımsızlığın ve sürdürülebilir gelişmemin garantisi olarak değerlendirilen yeni teknolojiler sektöründeki girişimciliği artırmak için hala çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Girişimcilik Dünyada Girişimcilik Türkiyede Girişimcilik GZFT Analizi

Makale Detayları