Ana Makale içeriği

Özet

Uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan Türk-Alman ilişkileri II. Wilhelm’in 1888 yılında Alman imparatoru olmasının ardından yeni bir boyut kazanmıştır. İmparator, 1871 yılından bu yana Bismarck’ın idaresinde sürdürülen Alman denge siyasetini terk ederek, imparatorluğunun sınırlarını olabildiğince genişletmeyi hedeflemiştir. Fakat sömürgecilik konusunda Avrupa’nın diğer büyük devletlerinin gerisinde kalan II. Wilhelm paylaşılmış olan dünyada sömürge elde edebilmek için diğer devletlerden farklı metotlar uygulama yoluna gitmiştir. Bu bağlamda 1889 ve 1898 yıllarında Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden II. Wilhelm son ziyaretini I. Dünya Savaşı’nın kritik günlerinde gerçekleştirmiştir. 15-19 Ekim 1917 tarihleri arasında bu ziyaret aslında Osmanlı halkının desteğe en çok ihtiyaç duydukları bir dönemde gerçekleştiği için halka moral ve destek ziyareti olmuştur. Bu çalışmada Alman imparatoru II. Wilhelm’in 1917 yılında Osmanlı Devleti’ne gerçekleştirdiği son ziyaretine dair bilgiler verilmekle birlikte bu ziyaretin Osmanlı basınında nasıl yer aldığı ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler

II.Wilhelm Sultan Reşat almanya Osmanlı Devleti İstanbul Çanakkale I.Dünya Savaşı

Makale Detayları