İstanbul’da Nüfusun Gelişimi Ve İlçelere Dağılımı (1950-2015)(Population Development and Inclusive Distribution in İstanbul )

Authors

  • İbrahim GÖKBURUN

Keywords:

İstanbul, district, population, population geography

Abstract

The population growing fastly in Istanbul causes destroying history, nature, beauties of the city. Moreover it causes dead of nature beauties and history. The population in Istanbul in 1950 was 1.166.477. But the population increased and reached 14.657.437.The growth of population in istanbul have been source of many problems. Especially, it has been changed in administrative structure of the city in order to solve the problems in administrative area. In the study, it has been aimed to show the growth of populationin Istanbul and the topography of districts. The growth of population in İstanbul and topography of districts. The population growing fastly in Istanbul causes destroying history, nature, beauties of the city. Moreover it causes dead of nature beauties and history. The population in Istanbul in 1950 was 1.166.477.But the population increased and reached 14.657.437.The growth of population in istanbul have been source of many problems. Especially, it hasbeen changed in administrative structure of the city in order to solve the problems in administrative area. In the study, it has been aimed to show the growth of populationin Istanbul andthr topography of districts.

References

Başol, K. (1995). Demografi. 5. Baskı. İzmir: Anadolu Matbaası.

Döker, M. F. (2012). İstanbul’un Kentsel Büyüme Sürecinin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Modellenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kara, H. (2010), Denizli Şehrinde Gecekondulaşmanın Önlenmesi ve Toplu Konutlar, Doğu Coğrafya Dergisi, 23, s.103-118.

Sertkaya Doğan, Ö., (2015). Biga Yarımadası Nüfus Coğrafyası. Yeni Anadolu Yayınları, İstanbul

Tanoğlu, A. (1969). Nüfus ve Yerleşme. 2. Baskı, İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayınları. Tümertekin, E. (1995). İstanbul’un Coğrafi Anatomisi, İstanbul Dergisi, 14).

Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (1997). Beşeri Coğrafya: İnsan. Mekân ve Kültür. İstanbul: Çantay Kitabevi.

TUİK, Genel Nüfus Sayımları: 1927, 1935,1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975,

, 1985, 1990, 2000 yılları

TUİK, ADNK Sonuçları, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yılları

TÜİK (2003) “2000 Genel Nüfus Sayımı” Yayın No: 2759. Ankara http://www.tuik.gov.tr 28.12.2016

/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu, (2009) İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları; İBB Yayınları, İstanbul

Published

2017-12-30

How to Cite

GÖKBURUN, İbrahim. (2017). İstanbul’da Nüfusun Gelişimi Ve İlçelere Dağılımı (1950-2015)(Population Development and Inclusive Distribution in İstanbul ). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(3), 110–130. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/27

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.