Ana Makale içeriği

Özet

Sigorta suistimalleri, düzenlenen sigorta poliçeleri ile ilgili işlem yapan her kesimden kişi ve ya kurumun dahil olabileceği bir suç türüdür. Birçok farklı yöntem ile sigorta suistimalleri yapılabilmektedir.Sigorta suistimalleri sigortacılık sektörü için önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıpları minimize etmek adına Türk sigortacılık sektörünün suistimallere karşı mücadelede en önemli birimi olan Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi (SİSBİS) faaliyetlerini her geçen gün arttırarak devam ettirmektedir.Bu çalışmada Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi 2016-2018 yılları arası verileri ışığında Türkiye'de sigorta suistimallerinin mevcut durumu ele alınmış ve suistimallerin en az seviyeye indirgenmesi amacıyla görüş ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Sigorta Sigorta Suistimalleri Türk Sigortacılık Sektörü SISBIS

Makale Detayları

Referanslar

 1. Acınan, Hilmi; Akhisar, İlyas;. (2016). Sigortacılıkta Hasar. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 2. Alpay, Timuçin. (2001). Temel Sigortacılık Bilgileri ve Uygulamalı Hasar Yönetimi. İstanbul: Yüce Yayınları.
 3. Chudgar, Dhara Jitendra; Asthana, Anjari Kumar. (2013, May). Life Insurance Fraud Risk Management and Fraud Prevention. International Journal of Marketing. Vol 2 (No 5).
 4. https://siseb.sbm.org.tr/tr/istatistikler. (2019, Mayıs 9).
 5. https://siseb.sbm.org.tr/tr/sisbis. (2019, Mayıs 9).
 6. https://www.sbm.org.tr/tr/trafik-sigortasi-raporlari. (2019, Mayıs 9).
 7. https://www.tsb.org.tr/sigorta-tanimlari.aspx?pageID=648. (2019, Mayıs 9).
 8. Pesout, Pavel; Andrle, Miroslav. (2011). Insurance Fraud Management as an Integrated Part of Business Intelligence Framework. World Academy of Science, 59.
 9. Tennyson, Sharon. (2008). Moral, Social and Economic Dimensions of Insurance Claims Fraud. Social Research, Vol 75(No 4), 1181-1204.
 10. Wilson, J. Holton. (2009). An Analytical Approach To Detecting Insurance Fraud Using Logistic Regression. Journal of Finance & Accountancy, Vol 1, P 1.
 11. Yıldırım, İsmail. (2015). Sigortacılıkta Suistimaller ve Ahlaki Tehlikeler Sorunu. The Journal of Academic Social Science Studies.
 12. Yıldırım, İsmail. (2013). Türk Sigortacılık Sektörünün Yumuşak Karnı: Sigorta Suistimalleri Sorunu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5(Sayı 1).
 13. Yılmaz, Cuma. (2009). Sigortacılıkta Hasar Karşılığı Hesaplama Yöntemleri ve Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu Türkiye Uygulaması. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.