Ferdi Tayfur Şarkılarında Coğrafi Unsurlar (Geographical Features in the Ferdi Tayfur’s Songs)

Authors

  • Ali MEYDAN

Keywords:

Ferdi Tayfur, Arabesque, Geographical Elements

Abstract

Ferdi Tayfur is one of the most important singers who started from the mid-1970s until the end of the 1990s and stamped with their songs. The songs he has spoken reveal the characteristics of the era, and he has become an interpreter of his feelings and thoughts. While exposed to intense debate and criticism in terms of style, his cassettes sold millions, he was a lead figure in many films, and received a record-breaking award.In this research, it is aimed to reveal the geographical elements in the songs of Ferdi Tayfur. The study was conducted by means of state study from qualitative research methods. As a means of collecting data, Ferdi Tayfur wrote and used the words he said. It was seen that Ferdi Tayfur 's physical and human geographical features reflected in his songs. Although the songs addressed as Arabesque are considered as culturally foreign, they have come to the conclusion that they are now in our culture because of the language characteristics, the effects of the living geography and the inclusion of national cultural elements.

References

Bilgili, M. (2016). Coğrafya öğretiminde mekân ve yer karmaşası üzerine bir araştırma.

Coğrafya Eğitimi Dergisi. 2(1), 11-19.

Erşanlı, B. (2012). Bir alt kültür yansıması olarak arabesk video müzik klipleri dilinin incelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilim Dergisi, 1(1), 117-123.

Gökdemir, A. (2005). Türk ismi varken Türkiyelilik diye bir üst kimlik olabilir mi? Çok Kültürlülük ve Türkiyelilik içinde (Ed: Ç. Özdemir). Mersin: Tek ağaç kitap basım, s. 83- 99.

Güner, A. O. (2005). Bir kültür mensubiyetinin adı: Türkiye Cumhuriyeti. Çok Kültürlülük ve Türkiyelilik içinde (Ed: Ç. Özdemir). Mersin: Tek ağaç kitap basım, s. 130-134.

Güngör, E. (1992). Kültür değişmesi ve milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Gürbilek, N. (2009). Vitrinde yaşamak. İstanbul: Metis Yayıncılık.

Kazak, N. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kırık, A. M. (2014). Türk Sineması’nda arabeskin doğuşu ve gelişimi. Gümüşhane Üniversitesi

İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(3), 90-117.

Miraç, Z. (2018). Yalnız aşk şarkılarını yapmaz babalar. Kafa Dergisi, 43.

Özbek, M. (2012). Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski. İstanbul: İletişim.

Soydan, E. (2015). Televizyonun arabesk müziğin soylulaşmasındaki rolü. Marmara İletişim Dergisi, 23, 61-73. DOI: 10.17829/midr.20152316043

Taş, T. (2016). Arabesk: Bitmeyen Haykırış. Atlas Dergisi, 284.

Uğur, A. (2015). Müzik Coğrafyası: Türkülerdeki Coğrafya. Bilig Dergisi, 74, 239-260. www.ferdibaba.net (erişim tarihi: 13.04.2018)

Published

2018-04-30

How to Cite

MEYDAN, A. (2018). Ferdi Tayfur Şarkılarında Coğrafi Unsurlar (Geographical Features in the Ferdi Tayfur’s Songs). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(1), 79–100. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/32

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.